Медицинска техника

Обучението обхваща обслужване, поддържане и ремонт на медицинско уреди и оборудване. Изучават се оптика, лазерна техника, медицинска електроника и др. Специалността е нова за страната и е включена в списъка на професиите през 2009г.