Материална база

Сграден фонд

Основен корпус /Б1/ София, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“

Корпус практика /Б2/  София, ул.“Иван Грозев“ №6

Училищна библиотека

„Един час прекаран в четене, е час, откраднат от Рая.“ Тома Уортън