КОНТАКТИ

Tелефони:
02/ 805 69 49 – канцелария
02/ 805 69 44 – педагогически съветник

e-mail: npgpto@abv.bg:

Основен корпус /Б1/ София, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“

Корпус практика /Б2/  София, ул.“Иван Грозев“ №6>