Кинотехника,Аудио и Видео системи

Аналогова схемотехника-10клас
Видеотехника-12клас
Градивни елементи-9клас
Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи-11клас Електроакустика, звукозапис и озвучителни системи-12клас Електротехника_9клас
Електротехника-10клас ЗБУТ 11клас
ЗИПП УП по Видеозаснемане и монтаж 11,12 клас
Икономика 10 клас
Кинотехника-11клас
Метална практика_9клас
Предприемачество 11клас
Проектиране на кино- и видеотехника-12клас
Производствена практика 11, 12 клас
Телевизионна техника-12клас
Техническа механика с елементи на фината механика Техническо чертане и документиране 10 клас
Техническо чертане и документиране 11 клас УП Електромонтажна_9клас
УП Лабораторна по електрически измервания_10лас
УП по Аудиотехника и озвучителни системи 11,12клас
УП по Кино-, видео- и телевизионна техника_11, 12 клас
УП по Схемотехника_10клас
УП по ФотографияЗИПП 11, 12клас
Цифрова схемотехника-10клас