История

НПГПТО „М.В.Ломоносов“ има повече от половинвековна история.
От 2003 год. училището е преименувано на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. То е с утвърдени позиции в рамките не само на българско, но и на европейското образование, като единствено по рода си на територията на Балканския полуостров.

Преимуществото на училището е фактът, че професионалната гимназия членува към Асоциацията на европейските университети, училище и колежи по оптика и оптометрия. Сътрудничи си с Български оптически съюз, Националната асоциация на българските оптометристи и оптици, Занаятчийска камара, Българско национално радио, Българска национална телевизия и други професионални организации и фирми.

В НПГПТО работи от екип от квалифицирани учители, съчетали знания, умения и педагогически опит и предоставящи значима теоретична и практическа подготовка в общообразователна и професионална сфера.

Училището притежава kомпютърните кабинети, лаборатории и учебните зали по теория и практика , които са снабдени с модерно оборудване. В училищната библиотека се съхраняват над 17 000 тома. Функционира ученически парламент, който представлява координира извънкласните форми в НПГПТО и координира извънкласните форми на ангажираност.
Специалностите, които се изучават в училище са: Компютърна техника и технологии, Кино техника, Аудио и Видео системи, Измервателна и организационна техника, Лазерна и Оптична техника, Медицинска техника, Oчна оптика.
Специалността „Компютърна техника и технологии“ е част от най-съвременната и динамично развиваща се се техническа област. НПГПТО осъществява прием по тази специалност от 2006 г. с ясното съзнание, че високотехнологичните специалности имат едно свързващо звено- информационните технологии. НПГПТО е иновативно училище.