Измервателна и организационна техника

Обучението е в областта на метрологията и метрологичното осигуряване, основни физико-механични величини и съответните уреди за тяхното измерване, както и методите за измерване и контрол. Изучават се основните уреди и апарати, необходими за работа в един офис като: копирни апарати, принтери, скенери, факс –апарати и др. и тяхната поддръжка и ремонт. За учениците се осигурява практика и възможност за реализация във фирми за поддръжка и ремонт и лаборатории за измерване, калибриране и изпитване.